Triloba Gruppe – Europa – nobilis f. minima

16. November 2022

Hepatica nobilis var. nobilis Liliput

10. November 2022

Hepatica nobilis f. minima Alba JP

10. November 2022

Hepatica nobilis f. minima Hellblau JP

10. November 2022

Hepatica nobilis f. minima Timo’s Rosa Zwerg

10. November 2022

Hepatica nobilis f. minima Timo’s Roter Zwerg

10. November 2022

Hepatica nobilis f. minima Timo’s Blauer Zwerg

10. November 2022

Hepatica nobilis f. minima Blue Pixi

10. November 2022

Hepatica nobilis f. minima